แจ้งดำเนินการเข้าประเทศแบบพิเศษ

นี่คือสถานการณ์ภัยพิบัติชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเข้าประเทศเกาหลีใต้จำเป็นต้องแจ้งการเข้าประเทศก่อนจึงจะสามารถเข้าประเทศได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ